Organizatorių - Užvenčio kraštotyros muziejaus ir MB House of Sorelle – kūrybinio konkurso „Ana tur ką pasakyt…[Venta]“ KONKURSO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užvenčio kraštotyros muziejus ir Mažoji bendrija House of Sorelle organizuoja kūrybinį konkursą „Ana tur ką pasakyt...[Venta]”
2. Konkursu siekiama aktualizuoti literatūros kūrinius, kuriuose aprašoma Venta;
per Ventos kultūrinę atmintį skatinti ieškoti ir naujai atrasti santykį su didžia asmenybe – M. Pečkauskaite – Šatrijos Ragana, šį savo santykį išreiškiant įvairiomis dailės raiškos priemonėmis, užbaigiant piešti pradėtą iliustruoti atvirlaiškį; aktyvinti visuomenės kūrybiškumą, gilinti vertybines nuostatas; skatinti norą kurti, tobulėti bei puošti pasaulį.
3. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei tolesnio atvirlaiškių skleidimo viešojoje erdvėje tvarką.
4. Konkurso dalyviai – visi Lietuvos gyventojai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sulaukę pilnametystės.
5. Užvenčio kraštotyros muziejaus ir MB House of Sorelle organizacinė komanda toliau taisyklėse vadinama organizatoriais.

II. KONKURSO ORGANIZATORIŲ PAREIGOS

6. Organizatoriai įsipareigoja:
6.1. Viešai skelbti informaciją apie Konkursą el. adresu atvirlaiškiai.užventis.lt bei Užvenčio kraštotyros muziejaus ir House of Sorelle socialinėse paskyrose ir kitais medijos kanalais.
6.2. Sudaryti Konkurso vertinimo sistemą (informacija viešai nebus skelbiama). Vertinimo komisiją sudarys asmenys iš organizacinės komandos.
6.3. Prizu apdovanoti vieną geriausiai įvertintą dalyvį.

III. KONKURSO DALYVIŲ PAREIGOS

7. Konkurse dalyvauti gali visi Lietuvos gyventojai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sulaukę pilnametystės.
8. Konkurso dalyviai turi laikytis etikos ir moralės normų, Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų LR teisės aktų nuostatų.
9. Konkurso dalyvių amžius - visi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus pilnametystės sulaukę asmenys.
10. Konkurso dalyvis privalo pateikti organizatoriui atvirlaiškį, atitinkantį konkurso reikalavimus, tikslius savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, tel. numerį.
11. Pateikdamas atvirlaiškį Konkursui, dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio darbo autorių teisės.
12. Dalyvis, pateikęs netvarkingą atvirlaiškį arba pateikęs jį po 2019 m. birželio 31 d. (pašto anstspaudas imtimai šiai datai), Konkurse nedalyvauja.
13. Dalyviai tiesiogiai atsakingi, kad nebūtų pažeidžiamos autorių teisės.
14. Atvirlaiškiai nėra grąžinami dalyviams. Organizatoriai įgyja visas atgal atsiųsto atvirlaiškio autorines teises, taip pat teisę publikuoti atvirlaiškius, naudoti spaudoje bei viešai skelbti apie juos el. adresu atvirlaiškiai.užventis.lt ir socialinėse paskyrose https://www.facebook.com/uzvenciokrastotyrosmuziejus, https://www.facebook.com/houseofsorelle/ bei kitais medijų kanalais neribojant publikacijų skaičiaus ir termino.

IV. KONKURSO REIKALAVIMAI

15. Atvirlaiškio autoriumi gali būti tik vienas asmuo. Vienas asmuo gali piešti tik vieną atvirlaiškį.
16. Konkursui teikiamas piešinys turi būti originalus darbas.
17. Užbaigtas atvirlaiškis turi būti atsiųstas atgal paštu, adresu: Užvenčio kraštotyros muziejus P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., LT-86354
18. Užbaigti atvirlaiškį galima įvairiomis priemonėmis bei technikomis.
19. Dalyviai, kurių piešiniai neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, Konkurse nedalyvauja. Atvirlaiškiai nėra grąžinami.

V. KONKURSO EIGA

20. Konkurso taisyklių bei termino, per kurį turi būti sukurtas atvirlaiškis, paskelbimas ir su Konkurso organizavimu susijusios medžiagos sklaida vyks el. adresu atvirlaiškiai.užventis.lt, socialinėse organizatorių paskyrose https://www.facebook.com/uzvenciokrastotyrosmuziejus, https://www.facebook.com/houseofsorelle/ bei kitais medijos kanalais.
21. Dalyvių registravimas ir atvirlaiškių užsakymas el. adresu atvirlaiškiai.užventis.lt.
22. Atsitiktine tvarka parinkti atvirlaiškiai išsiunčiami užsiregistravusiems dalyviams.
Užbaigti atvirlaiškiai siunčiami atgal organizatoriams pašto adresu: Užvenčio kraštotyros muziejus, P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., LT-86354, nurodant autoriaus duomenis: vardą, pavardę, miestą, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą.
23. Organizatoriams parsiųsti užbaigti atvirlaiškiai bus publikuojami el.galerijoje el.adresu atvirlaiškiai.užventis.lt, taip pat organizatorių socialinėse paskyrose https://www.facebook.com/uzvenciokrastotyrosmuziejus, https://www.facebook.com/houseofsorelle/ bei Užvenčio kraštotyros muziejaus galerijoje liepos 12-31d. (terminas gali būti pratęstas).
24. Iš gautų darbų komisija renka 1 nugalėtoją. Nugalėtojui skiriamas 50 eur vertės kuponas apsipirkti housofsorelle.com el. parduotuvėje bei vizitas Užventyje su nakvyne bei pusryčiais Užvenčio Dvaro Malūne dviems asmenims. Komisijai išrinkus nugalėtoją su nugalėtoju dėl prizo įteikimo susisiekiama registracijos metu nurodytu telefono nr. ir/arba el.paštu vėliausiai iki liepos 20d.. Nugalėtojas nebus skelbiamas viešai.
25. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, Konkurso komisija pasilieka teisę keisti susisiekimo su nugalėtoju datą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti Konkurso taisykles, apie tai informuodami dalyvius jų nurodytais el. pašto adresais ar telefonų numeriais.
27. Dalyvavimas Konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų pakeitimu bei papildymu. Dalyvavimas Konkurse taip pat reiškia dalyvio sutikimą naudoti Taisyklėse nurodytus dalyvio asmens duomenis (t.y. vardą, pavardę) publikuojant atvirkaiškį el. adresu atvirlaiškiai.užventis.lt,socialinėse paskyrose https://www.facebook.com/uzvenciokrastotyrosmuziejus, https://www.facebook.com/houseofsorelle/ ar kitais medijos kanalais. Bei, prizo laimėjimo atveju, susisiekiant su dalyviu.
28. Visi kilę ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
29. Prizas turi būti įteiktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai laimėtojas buvo išrinktas ir apie tai informuotas.
30. Komisija turi teisę įsteigti papildomų prizų.

KONKURSO KOORDINATORIAI

Užvenčio kraštotyros muziejus
Tel. nr. + 370 68214008, el.p. uzvenciomuziejus@gmail.com
MB House of Sorelle
Tel. nr. + 370 61460891, el.p. hello@houseofsorelle.com